Historia

W roku 1928 proboszcz parafii w Podgórzu, do której należały Cierpice zaadoptował salkę szkolną na kaplicę. Rozpoczęto regularne sprawowanie mszy św. W roku 1933 utworzono Towarzystwo Budowy Kościoła. Budowa, którą rozpoczęto 21 marca 1938 roku, postępowała bardzo szybko i 3 grudnia 1938 roku dekretem Prymasa Polski księdza kardynała Augusta Hlonda została ustanowiona parafia. W latach 1939-1945 kościół zamieniono na magazyn zboża. Na początku II wojny światowej został aresztowany pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła ksiądz Bernard Sadecki, który 3 sierpnia 1940 roku zmarł w obozie w Stutthoffie. W 1945 roku kościół oddano do kultu Bożego. W latach 1948-1958 trwało dalsze wyposażenie kościoła i budowa plebanii. Dnia 19 września 1970 roku Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński dokonał konsekracji świątyni. W dniach 1-8 października 2000 roku parafia przeżywała Misje Ewangelizacyjne. Dla upamiętnienia Roku Jubileuszowego 2000 wybudowano grotę NMP Królowej Polski. Od 2009 roku przeprowadzono gruntowny remont świątyni.