Wspólnoty

  • Wspólnota Żywego Różańca – spotkania w każdą pierwszą środę miesiąca, po Mszy Świętej wieczornej;
    codzienny odmawiany różaniec przed Mszą Świętą z rozważaniami na dany dzień
  • Akcja Katolicka – spotkania każdego 11 dnia miesiąca, po Mszy Świętej w intencji ojczyzny
  • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca, o godz. 14.00
  • Służba Ołtarza (ministranci) – pierwsza sobota miesiąca o godz. 12.00
  • Wspólnota Biblijna – pierwsza i ostatnia niedziela miesiąca, po Mszy Świętej o godz. 15.00
  • Schola Parafialna – co drugą niedzielę, przed Mszą Świętą o godz. 10.00
  • Koło Caritas – raz w miesiącu
  • Rada Parafialna – raz w miesiącu