OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY, 11 kwietnia 2021

CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar. To także patronalne święto Caritasu, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy nieustannie miłosierdzia Bożego, dlatego możemy uczyć się być miłosiernymi dla braci i sióstr. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał nas tymi słowami: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia […]. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002)

2. Przed laty dotknęła nas tragedia katastrofy w Smoleńsku. Na katyńskiej ziemi, która nosi w sobie ofiarę z życia kwiatu polskiej inteligencji lat międzywojennych, została złożona ofiara przez tych, dla których Bóg, honor i ojczyzna były najwyższymi wartościami.

3. O 15, w godzinie miłosierdzia, zapraszam do wspólnej modlitwy Koronką do miłosierdzia Bożego. Bóg nieustannie nas zaskakuje swoim miłosierdziem, okazywanym nam w przeróżny sposób. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem naszej wdzięczności.

4. W środę 14 kwietnia będziemy obchodzili święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 2019 r. Odnosi się ono do przyjęcia chrztu, a tym samym wiary w Boga Trójjedynego, przez księcia Mieszka I i jego dwór, co miało ogromne znaczenie dla procesu tworzenia się naszej państwowości.

5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

6. w każdą niedzielę o godz. 16.30 msza dla dzieci przygotowywujących się do przyjącia pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców – po mszy próba.

7. Jak każdego 11 dnia miesiąca modlimy się za naszą Ojczyznę, jutro spotkanie po Mszy Świętej wieczornej Akcji Katolickiej.

12.04.2021 DO 18.04.2021

PONIEDZIAŁEK 12.04.2021 18.00 + ZA ROMANA GÓRSKIEGO(9.R.Ś) I ZMARŁYCH Z RODZINY GÓRSKICH,GRELÓW I NIEWIADOMSKICH
WTOREK 13.04.2021 18.00 + ZA LECHA ZIEMNIAK
ŚRODA 14.04.2021 18.00 + ZA BOLESŁAWA ,ANDRZEJA I JÓZEFA WOŻNIAK
CZWARTEK 15.04.2021 18.00 + ZA HENRYKA WURM
PIĄTEK 16.04.2021 18.00 + ZA TOMASZA WIERZBICKIEGO
SOBOTA 17.04.2021 16.30 Z OKAZJI 45 R.ŚLUBU W PODZIĘKOWANIU ZA OTRZYMANE ŁASKI Z PROŚBĄ O DALSZE
18.00 + ZA CZESŁAWĘ WIŚNIEWSKĄ(3.R.Ś) I ZMARŁYCH Z OBOJGA STRON
NIEDZIELA 18.04.2021 9.00 + ZA KAZIMIERZA MICHLEWICZ (4.R.Ś) I ZMARŁYCH Z RODZINY
11.00 +ZA STANISŁAWĘ,JANA I KRYSTYNĘ GRENDA
15.00 Z OKAZJI 90 URODZIN DZIĘKUJĄC P.BOGU I MATCE BOŻEJ ZA OTRZYMANE ŁASKI PROSZĄC O DALSZE