OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 21 listopada 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Mamy Króla! Jest nim Jezus Chrystus – Zbawiciel, Król wszechświata. Należymy do królewskiego rodu i z Chrystusem mamy udział w królewskim kapłaństwie. Znakiem Jego królowania nie jest jednak korona, lecz krzyż zbawienia, który wisi na ścianach naszych domów, jest wpisany w nasze serca i którym znaczymy siebie, gdy stajemy do modlitwy. A ponieważ szlachectwo zobowiązuje, niech świadomość przynależności do królewskiego rodu zobowiązuje nas do godnego życia.

2. Kolejny rok liturgiczny kończymy uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi możemy dziś uzyskać odpust zupełny. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Akt poświęcenia odmówimy przed błogosławieństwem na każdej Mszy Świętej.

3. Za tydzień rozpoczynamy nową listę wypominek.

4. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Roraty w naszym kościele codziennie o 18.00. W pierwszą niedzielę Adwentu podczas każdej Mszy Świętej poświęcenie opłatków wigilijnych, które będą tym razem roznoszone po naszych domach przez pana organistę Michała

5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

6. W tym tygodniu patronują nam:

– w poniedziałek 22 listopada – św. Cecylia (†III w.), dziewica i męczennica, patronka muzyki kościelnej;

– w środę 24 listopada – świeci męczennicy Andrzej Dung-Lac (1795-1839), prezbiter, i Towarzysze, pierwsi męczennicy wietnamscy, zginęli w latach prześladowań 1773-1862.

22.11.2021 DO 28.11.2021

PONIEDZIAŁEK 22.11.21 18.00 + ZA ZMARŁYCH Z RODZINY BAJDAK
WTOREK 23.11.21 18.00 + ZA KRYSTYNĘ JAGODZIŃSKĄ
ŚRODA 24.11.21 18.00 + ZA MIROSŁAWA TRETYN
CZWARTEK 25.11.21 18.00 + ZA ALEKSANDRĘ PODOLAK Z OKAZJI URODZIN
PIĄTEK 26.11.21 18.00 +ZA BARBARĘ KORALEWSKĄ Z OKAZJI URODZIN
SOBOTA 27.11.21 18.00 + ZA ANNĘ I WIESŁAWA POKORNOWSKICH I GOSIĘ WILCZYŃSKĄ
NIEDZIELA 28.11.21 9.00 + ZA ELŻBIETĘ I STANISŁAWA MASALSKICH
11.00 + ZA MARIANA SOBORAK
15.00 + ZA ADASIA PAWŁOWSKIEGO I DANIELA MROWIEC