Kontakt

Adres

87-165 Cierpice
ul. Bydgoska 8

Biuro parafialne

czynne w poniedziałki, środy i piątki po Mszy Św.

Telefon 

693-599-197

e-mail

cierpice@diecezja-torun.pl

Proboszcz Parafii

ks. Paweł Kołatka

Lokalizacja

dekanat: Toruński IV, rejon: Toruński

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

1. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Cierpicach (dalej: Parafia), reprezentowana przez ks. Pawła Kołatkę, proboszcza; Parafia wchodzi w skład Diecezji Toruńskiej.

2. Inspektor Ochrony Danych w Diecezji Toruńskiej: ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl.

3. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

4. Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

5. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.