OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 20 czerwca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Eucharystia, w której uczestniczymy, jest cudem dokonującym się na naszych oczach, lecz rzadko tak o niej myślimy. Może gdyby wśród nas Jezus dokonał tak spektakularnego znaku jak ucieszenie burzy na jeziorze Genezaret, przypadlibyśmy Mu do stóp. A tu, na tym ołtarzu, w czasie każdej Eucharystii dokonuje się cud: Bóg staje wśród nas i jest dla nas pokarmem. Niech nigdy nie zabraknie nam wiary w słowa Jezusa: „[…] Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).

2. Nabożeństwo czerwcowe codziennie o 17.30. Zadbajmy o to, byśmy choć raz rodzinnie stanęli przed obliczem Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie.

3. Dzisiaj o godz. 15.00 zapraszamy na Mszę Świętą w intencji rodzin, ze szczególnym błogosławieństwem małżeństw. Na Mszę zapraszamy szczególnie małżeństwa, które w czerwcu obchodzą kolejną rocznicę ślubu. Podczas Mszy Świętej w trzecią niedzielę miesiąca staramy się zgłębiać tajemnice życia małżeńskiego i rodzinnego w świetle objawienia Bożego.

4. W środę 23 czerwca w Rzymie rozpocznie się 10. Światowe Spotkanie Rodzin (potrwa do 27.06) pod hasłem „Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości”.

5. W środę przeżyjemy także Dzień Ojca. Na Mszy Świętej o godz. 18.00 w szczególny sposób będziemy się modlić za wszystkich ojców w naszej parafii, by wzorem św. Józefa odważnie podejmowali wyzwania wynikające z ich powołania.

6. W czwartek 24 czerwca przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, który wzywał do nawrócenia i przygotował drogę Jezusowi. Wskazał Jezusa jako Baranka Bożego.

7. W piątek zakończenie roku szkolnego. Zapraszamy o godz. 8.00 na Mszę Świętą dziękczynną za wszelkie dary i łaski, których Bóg udzielił nam w tym roku, za piękną pracę wychowawczą naszych nauczycieli, pedagogów, pracowników szkoły, za rzetelną pracę dzieci i młodzieży, uwieńczoną dobrymi wynikami.

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

9. W tym tygodniu patronuje nam:

– w poniedziałek 21 czerwca – św. Alojzy Gonzaga (1568-1591), alumn, zakonnik, wzór miłości do ubogich i chorych.

21.06.2021 DO 27.06.2021

PONIEDZIAŁEK 21.06.2021 18.00 + ZA JANA I JANINĘ HETMAŃCZYK I ZMARŁYCH Z RODZINY
WTOREK 22.06.2021 18.00 + ZA JÓZEFA BENDLIN I TADEUSZA NOWAK Z OKAZJI DNIA OJCA
ŚRODA 23.06.2021 18.00 + ZA MARKA LEŚNY
CZWARTEK 24.06.2021 18.00 + ZA JANA KOSTRZAKA
PIĄTEK 25.06.2021 18.00 + ZA MIROSŁAWA I JANA TRETYN (JAN MICHALSKI)
SOBOTA 26.O6.2021 18.00 + ZA JERZEGO KULPA Z OKAZJI DNIA OJCA
NIEDZIELA 27.06.2021 9.00 + ZA JANA MASZKOWSKIEGO(16.R.Ś)
11.00 +ZA ZYGMUNTA TIL W ROCZ.ŚMIERCI
15.00 + ZA WŁADYSŁAWĘ,JANA,MARIANA I MARIĘ JAGŁA

15 maja 2021 roku dzieci z klasy trzeciej po raz pierwszy przystąpiły do Stołu Pańskiego. Od tego momentu mogą w pełni uczestniczyć w Najświętszej Ofierze i korzystać z sakramentu pojednania aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Chrystusem. Niech ten sakrament od tej chwili stanie się nieodłącznym elementem ich życia. Korzystajmy z niego jak najczęściej.

***

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa – zwane Bożym Ciałem jest jednym z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Celem obchodów święta jest publiczne wyznanie wiary w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Oddanie Mu czci i podziękowanie za łaski płynące z tego sakramentu, a także przebłaganie za wszystkie grzechy ludzkości.

Wspólnie oddajemy Panu chwałę idąc w procesji do czterech ołtarzy – w nawiązaniu do czterech Ewangelistów.

Do żadnego sakramentu Chrystus tak starannie nie przygotował swoich uczniów, jak do Eucharystii. Obiecał, że da swoim wiernym na pokarm własne ciało i krew, które dadzą życie wieczne. Eucharystia jest tak ważnym pokarmem bez którego Jego uczniowie nie dostąpią zbawienia. Kościół od samych początków dawał wyraz swojej wierze w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i dlatego Eucharystię uczynił centralnym ośrodkiem naszego życia. Wiemy, że opłatek który jest wypieczonym pszennym chlebem, po wypowiedzeniu przez kapłana słów przeistoczenia, mocą Ducha Świętego staje się ciałem Pana Jezusa, a wino Jego krwią. Taką władzę kapłanom powierzył sam Chrystus

podczas Ostatniej Wieczerzy. W ten sposób spełnia się obietnica dana przez Chrystusa, że jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pamiętajmy, że w Najświętszym Sakramencie obecny jest cały Chrystus.

Sama procesja Bożego Ciała może być a nawet powinna stać się duchowym przeżyciem dla rodzin. To szczególny czas, gdzie wszyscy razem możemy zamanifestować swoją prawdziwą i głęboką wiarę, a także przywiązanie do Jezusa pomimo wielu przeciwności, które mają miejsce. W tym roku powtórzymy zeszłoroczny plan procesji.

***

Uroczystość Bożego Ciała będziemy przeżywać podobnie jak w zeszłym roku. Parafianie będą modlić się przy ołtarzach ustawionych tam, gdzie procesja nigdy nie dochodziła, a więc na Wielkiej Nieszawce około godz.11.15, następnie przejedziemy z Panem Jezusem na Kąkol, później do bloków Andrewexu i ostatni ołtarz dla Cierpic na boisku przy plebanii.

***

Zachęcam do licznego uczestnictwa w codziennym nabożeństwie ku czci Serca Jezusowego. Zwłaszcza dzieci i młodzież, którą tak rzadko można zobaczyć w kościele. Liczę na zachętę ze strony rodziców.

***

Jak wiemy miesiąc czerwiec jest poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Wspólnie poprzez codzienną litanie oddajemy cześć Sercu Jezusowemu tym samym wypraszając dla nas potrzebne łaski. Kult ten wywodzi się z czasów średniowiecza, rozwijali go dominikanie. Od XVII wieku nabożeństwo do Serca Jezusa było praktykowane przez wiernych całego Kościoła katolickiego. Wszystkie modlitwy i nabożeństwa do Serca Jezusa mają nas uwrażliwiać na konsekwencje każdego naszego grzechu. Pomagają nam w podejmowaniu konkretnych działań prowadzących do poprawy własnego postępowania.

Żyła ona zawsze w ścisłej więzi z Chrystusem

i tak jak On nigdy nie zwątpiła w człowieka.

św. Jan Paweł II

Rafka Ar – Rayes urodziła się 29 czerwca 1832 r. W Himlaya, małej górskiej wiosce. Dorastała w głęboko wierzącej rodzinie maronickiej. Jej ojciec nazywał się Mourad , a matka Rafka. Mała Rafaka została osierocona przez matkę kiedy miała zaledwie 7 lat i oddała się wtedy opiece Dziewicy Maryi. Kiedy skończyła 11 lat ojciec wysłał ja do Damaszku na służbę u znajomej rodziny maronickiej pochodzenia libańskiego. Dziewczynka była traktowana jak córka i mieszkała z rodziną przez kolejne 3 lata. W tym czasie jej ojciec ponownie się ożenił i miał jeszcze dwie córki. Dziewczynka po powrocie do domu czuła się obco w towarzystwie macochy i przyrodnich sióstr. Zrozumienie i czułość znalazła w sąsiedniej wiosce, gdzie poznała swojego wuja, brata matki, który był zakonnikiem. Od tej pory był jej duchowym przewodnikiem. Ojciec Gemayel w 1853 roku założył razem z jezuitami zgromadzenie marianitek. Odkrywszy u swojej młodej krewnej chęć poświęcenia się życiu konsekrowanemu, skierował ją do tej wspólnoty. Życie mniszki upłynęło w pełnym oddaniu Bogu i bliźniemu. Naznaczone było cierpieniem fizycznym. Doświadczała mistycznych wizji i obdarzona była nadprzyrodzonymi łaskami. Już za życia otaczała ją opinia świętości. Po jej śmierci w 1914 roku cuda nie ustały – wprost przeciwnie. Po trzech dniach od śmierci Rafki jej grób nocą zaczął promieniować dziwną jasnością. Zaczęły dziać się cuda. Chorzy doznawali niewytłumaczalnych medycznie uzdrowień, a ziemia z jej grobu przywróciła zdrowie wielu nieuleczalnie chorym. W 1985 roku Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną, a w 2001 roku uroczyście kanonizował. Zachęcam do zgłębienia lektury o tej niezwykłej świętej, która zmieniła życie tym, którzy prosili ją o wstawiennictwo. Wartą poznać św. Rafkę i jej życie, zawierzyć swoje troski i szukać w niej duchowego wsparcia. Sekretem jej świętości jest proste, surowe życie zakonne z obrazem Chrystusa w sercu I gorące umiłowanie Różańca, szczególnie w tajemnicach bolesnych. Św. Rafka jest duchową córką św. Charbela.

Ewelina W:)

Mając na uwadze poluzowanie obostrzeń związanych z pandemią, padła propozycja wyjazdu ze strony parafian, aby choć na chwilę oderwać się od pandemicznej rzeczywistości i gdzieś tam … wyjechać. Czekam na propozycję odwiedzenia ciekawych miejsc.